LOGO GOLZARISHOP

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس از جمله محصولات برند چینی کرد می باشد که شکل آن به صورت بیضی است. از طرفی همانطور که در شکل مشخص است، این توالت فرنگی در دسته توالت فرنگی های زمینی قرار گرفته و از نوع یک تکه می باشد. یک تکه بودن توالت فرنگی به این معنی است که مخرن و کاسه بهم متصل هستند. مدل هایی از توالت فرنگی که به صورت یک تکه می باشند، به دلیل نداشتن درز و گوشه و کنار راحت تر تمیز می شوند. قیمت توالت فرنگی یک تکه نسبت به دو تکه بیشتر است. رنگ این توالت فرنگی نیز سفید می باشد که زیبایی خاصی به آن بخشیده است.
ابعاد این توالت فرنگی 65*37*72میباشد و آکس(ax)(آکس به فاصله دیوار تا وسط لوله گفته میشود)22سانتی متر میباشد ،
 و درب توالت فرنگی مدل آدنیس هیدرولیک آرام بند میباشد.
تمامی محصولات شرکت چینی کرد از کیفیت بسیار بالایی برخوردار میباشند که باعث شده شرکت چینی کرد یکی از بهترین تولید کننده های چینی
بهداشتی در ایران باشد.

قیمت :

3,990,000 تومان

توضیحات :

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدونیس

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس از جمله محصولات برند چینی کرد می باشد که شکل آن به صورت بیضی است. از طرفی همانطور که در شکل مشخص است، این توالت فرنگی در دسته توالت فرنگی های زمینی قرار گرفته و از نوع یک تکه می باشد. یک تکه بودن توالت فرنگی به این معنی است که مخرن و کاسه بهم متصل هستند. مدل هایی از توالت فرنگی که به صورت یک تکه می باشند، به دلیل نداشتن درز و گوشه و کنار راحت تر تمیز می شوند. قیمت توالت فرنگی یک تکه نسبت به دو تکه بیشتر است. رنگ این توالت فرنگی نیز سفید می باشد که زیبایی خاصی به آن بخشیده است.
ابعاد این توالت فرنگی 65*37*72میباشد و آکس(ax)(آکس به فاصله دیوار تا وسط لوله گفته میشود)22سانتی متر میباشد ،
 و درب توالت فرنگی مدل آدنیس هیدرولیک آرام بند میباشد.
تمامی محصولات شرکت چینی کرد از کیفیت بسیار بالایی برخوردار میباشند که باعث شده شرکت چینی کرد یکی از بهترین تولید کننده های چینی
بهداشتی در ایران باشد.